Next Previous Contents

Latvian HOWTO

Artis Trops mailto:hornet@navigators.lv

v1.5, 2002-06-19


Šī dokumenta mērķis ir kopīgiem spēkiem iegūt latviešu valodas atbalstu operāciju sistēmā Linux. Note to English readers: The aim of this document is to describe GNU/Linux localization issues specific for Latvian users.

 Copyright (c)  2001  Artis Trops.
 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with the Invariant Section being "Priekšvārds", with no
 Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
 A copy of the license is included in the section entitled "GNU
 Free Documentation License".
 Autortiesības (c)  2001  Artis Trops.
 Tiek dota atļauja kopēt, izplatīt un/vai modificēt šo dokumentu saskaņā 
 ar GNU Brīvās Dokumentācijas Licences, Versijas 1.1 vai jebkuras vēlākas
 versijas, kuru publicējis Brīvās Programmatūras Fonds, nosacījumiem;
 ar Bezvariantu Paragrāfu "Priekšvārds", bez Pirmā-Vāka Tekstiem 
 un bez Aizmugurējā-Vāka Tekstiem.
 Licences kopija ir iekļauta paragrāfā ar nosaukumu "GNU
 Brīvās Dokumentācijas Licence".

1. Priekšvārds

2. Xlogi (Xwindow)

3. Konsole

4. Netscape

5. NLS

6. GNOME & KDE

7. GNU Brīvās Dokumentācijas Licence

8. GNU Free Documentation License


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:06