Next Previous Contents

2. Xlogi (Xwindow)

2.1 Nepieciešamie faili

Lai realizētu latviešu valodas atbalstu X11 vidē, jums būs nepieciešami sekojošie faili:

Tie atrodami šeit: X-files.tar.gz

2.2 Liekam visu savās vietās

Tagad, kad vajadzīgie faili ir iegūti, nepieciešams tos salikt īstajās vietās.

Piezīme: Ja lietojat kādu no pēdējām XFree86 versijām (sākot ar 4.1.0), jūs jau varat latviski rakstīt bez jebkādas papildus failu modificēšanas, specifisko rakstzīmju iegūšanai izmanotojot labo Alt - lai šo iespēju aktivizētu, izpildām komandu setxkbdmap lv.

Izvēlamies sev pieņemamāko speicālās rakstzīmes iegūšanas veidu un kopējam attiecīgo failu norādītajā direktorijā, piemēram:

# cp lv /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/

Domāju, ka būtu lieki atgādināt, ka, lai veiktu nepieciešamās darbības, ir jābūt root tiesībām.

Lai aktivizētu mēmā taustiņa pareizu darbību, attiecīgajā vietā kopējam failu Compose. Taču šeit ir viena nianse. Ja savu Linuxu esiet instalējuši izmantojot anglisko saskarni, tad visticamāk, ka lokāles ir pēc noklusējuma ieslēgtas iso8859-1 režīmā. Taču, ja instalējāt tā, ka instalācijas process notika latviešu valodā, kā to darīju es, tad lokāles pēc noklusējuma jau pareizi ir ieslēgtas iso8859-13 režīmā. Izejot no jūsu konkrētās situācijas tad arī tur kopējam failu Compose. Ja ne nieka no augstākminētā nesapratāt, tad labāk iekopējiet Compose abos lokāles variantos - drošs paliek nedrošs - un gan jau nekas slikts nenotiks.. ;->

# cp Compose /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-1/
# cp Compose /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-13/

Kad tas ir izdarīts, izpildām jau iepriekšminēto komandu setxkbmap lv (lv vietā var būt arī lva vai lvt - atkarībā no jūsu izvēles) un mēģinām kaut ko uzrakstīt latviski.

Ja tests ir izdevies, tad jūs noteikti vēlēsieties saglabāt latviešu valodu Xwindow sistēmā un padarīt to pieejamu un izmantojamu arī pēc datora vai Xu pārstartēšanas, tāpēc papildus ir jāmodificē /etc/X11/XF86Config-4 fails (ja lietojam XFree86 4.x.x) tā, lai iegūtu Option "XkbLayout" "lv". Piemērs:

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard1"
  Driver   "Keyboard"
  Option   "AutoRepeat" "250 30"
  Option   "XkbRules"  "xfree86"
  Option   "XkbModel"  "pc105"
  Option   "XkbLayout" "lv"
EndSection

Piezīme: Ja lietojat XFree86 3.x.x versiju, tā kā primāro izmantos failu /etc/X11/XF86Config. Piemērs:

Section "Keyboard"
  Protocol    "Standard"
  XkbKeycodes   "xfree86"
  XkbTypes    "default"
  XkbCompat    "default"
  XkbSymbols   "us(pc105)"
  XkbGeometry   "pc"
  XkbRules    "xfree86"
  XkbModel    "pc105"
  XkbLayout    "lv"
EndSection

2.3 Fonti

No šī brīža latviešu teksta ievades sistēmai vajadzētu strādāt, taču, lai gaidītais rezultāts tiktu atbilstoši attēlots arī uz ekrāna, ir nepieciešami fonti, kuri atbalsta iso8859-13 kodējumu vai Unicode. Linuxā iespējams arī strādāt ar True Type fontiem. Detalizētāka informācija rodama Font-HOWTO vai vēl konkrētāk TrueType Fonts with XFree86 4.0.x mini-HOWTO. Pagaidām šajā dokumentā fontu instalācija aprakstīta netiks, jo uz doto brīdi tas ir ārpus Latvian-HOWTO uzdevuniem un mērķiem. Iespējams, ka nākotnē tiks iekļauts arī īsais eksperimentālais kurss fontu instalēšanā.


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:06