Next Previous Contents

5. NLS

5.1 Latviešu lokāles

Tātad, lai tiktu pareizi attēloti laika, datuma, valūtas u.c. formāti un lai varētu sekmīgi noritēt latvisko elementu ieviešana kā GNOME & KDE, tā arī atsevišķu citu programmu lietotāja saskarnē, nepieciešams izveidot latviešu lokāles. Iespējams, ka latviešu lokāles jūsu sistēmā jau ir saliktas tā, kā vajag, ja lietojat Mandrake vai līdzīgu distribūciju. Latviešu lokāļu faili atrodas /usr/share/locale/lv. Par to, vai ir iestādītas latviešu lokāles, pārliecinamies, izpildot komandu locale vai echo $LANG. Vai latviešu lokāles ir pieejamas sistēmai, pārliecinamies, izpildot locale -a|grep lv. Ja latviešu lokāles jums nav, uzstādiet tās, izmantojot jūsu distribūcijas piedāvāto pakotni. Ja tas nav iespējams, latviešu lokāles kompilēt varam arī paši:

# localedef -c -i lv_LV -f ISO-8859-13 lv

Lai sistēma zinātu, ka ar šo brīdi lietojamas ir latviešu lokāles, rediģējam savu .bash_profile failu (pieņemot, ka lietotā čaula ir bash) un tam beigās pievienojam

LANG=lv
LC_COLLATE=lv
LC_CTYPE=lv
LC_MESSAGES=lv
LC_MONETARY=lv
LC_NUMERIC=lv 
LC_TIME=lv
LC_ALL=lv
export LANG LC_COLLATE LC_CTYPE LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME LC_ALL

Visai sistēmai lokāles tiek definētas RedHat un līdzīgiem /etc/sysconfig/i18n, bet Debian lietotājiem /etc/environment failā.

Vai viss strādā, pārliecināties varam, izpildot, piemēram, komandu

$ cal -m

5.2 Failu nosaukumi

Šeit tiks sniegta informācija par to, kā aktvizēt failu nosaukumu pareizu attēlošanu latviešu valodā (tas gan vairāk attiecas uz tādām failsistēmām, kā FAT, ISO9660, ..)

# insmod nls_cp775
# insmod nls_iso8859-13

Ja augstākminētais neizdevās, un arī pašā kodolā konkrētais atbalsts jau nav iestrādāts, būs nepieciešama kerneļa pārkompilācija ar papildus opcijām, kas pieejamas iekš Filesystems > Native Language Support, ISO-8859-13 un Codepage 775 atbalstam.

Rezultātu varam pārbaudīt šādi (Piemērs):

# mount /dev/hda1 -t vfat -o codepage=775,iocharset=iso8859-13 /mnt/win_c


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07