Next Previous Contents

3. Konsole

Pirms pievēršamies konsoles latviskošanai, gribētu piezimēt, ka konsole nav terminālis X logos.. Konsoli iegūstam, piespiežot Ctrl+Alt+Fn, kur Fn - kāds no funkciju taustiņiem.

3.1 Nepieciešamie faili

Ļoti iespējams, ka visi minimāli nepieciešamie faili konsoles latviskošanai jau atrodas jūsu datorā (/usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/lv-latin7.kmap.gz un /usr/lib/kbd/consolefonts/tlat7.psf.gz vai lat7-14.psf.gz) un neko papildus kopēt nav nepieciešams. Ja jums to nav, tad noderēs šī failu pakotne:

3.2 Liekam visu savās vietās

Pieņemot, ka izmantojam piedāvāto failu pakotni, izpildām:

# cp lv-latin7.kmap.gz /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/
# cp lv.psf.gz /usr/lib/kbd/consolefonts/

Tagad jaunās iespējas ir nepieciešams aktivizēt, tāpēc izpildām:

$ consolechars -f lv -m straight-to-font
$ loadkeys lv-latin7

Piezīme: Tie, kuri izmanto jau esošos failus, pie consolechars nomaina lv uz savu fontu, tā vietā rakstot, teiksim, lat7-14. Taču es tomēr ieteiktu lietot fontu lv, jo tas labāk izskatās tādās programmās, kā mc un citās.

Tagad varam mēģināt veikt nelielu pārbaudi, lai redzētu, vai latviešu valoda strādā konsoles režīmā. Specifiskos latviešu valodas simbolus iegūstam, lietojot AltGr (labo Alt taustiņu) kopā ar nepieciešamo rakstu zīmi.

Lai katru reizi nebūtu jāizpilda consolechars un loadkeys, varam izveidot augstākminēto komandu saturošu miniskriptu lvkonsole un pēc tam, lai to palaižot viegli atrastu:

# cp lvkonsole /usr/local/bin

3.3 Latviešu valoda kā noklusētā konsoles valoda

Uzmanību! Zemākaprakstītais variants nestrādā perfekti, kaut arī īstais fonts un tastatūras karte ielādējas pareizi, specifiskās rakstzīmes neattēlojas pareizi. Nepieciešama --acm straight-to-font opcijas aktivizēšana. Ja kāds ir panācis nevainojamu latviešu rakstības darbību konsolē arī pēc datora pārstartēšanas, ziņojiet.

Būtu ļoti neērti katru reizi, kad vien mums ir nepieciešama latviešu valoda konsoles režīmā, izpildīt lvkonsole. Lai konsolē varētu vienmēr rakstīt latviešu valodā, nepieciešams izdarīt nelielas izmaiņas sistēmas konfigurācijas failos.

Tāpēc rediģējam failu /etc/sysconfig/i18n tā, lai sanāk

SYSFONT=lv

Un attiecīgi failu /etc/sysconfig/keyboard, lai iegūtu, ka

KEYTABLE=lv-latin7

Rezultātā latviešu valodas atbalsts arī konsolē ir realizēts.

3.4 Dažu programmu pielāgošana darbam latviešu valodā

Šajā nodaļā tiks sniegta informācija, kā jāizmaina dažu lietojumprogrammu konfigurācijas faili, lai tās darbotos pienācīgi latviešu valodas režīmā. Piezīme - pats gan neesmu lielu daļu zemākaprakstīto darbību veicis, tā kā... :-> ja darbojas vai nedarbojas, vai jums ir padomā vēl kādas lietderīgas programmu konfigurācijas failu izmaiņas, kuras būtu nepieciešams veikt labākas latviešu valodas darbības nodrošināšanai konsoles režīmā, rakstiet man.

bash:

Ja /etc/inputrc faila uzstādījumi atšķiras no zemākparādītajiem, būtu lietderīgi pievietot savam ~/.inputrc failam:

set meta-flag on
set convert-meta off
set input-meta on
set output-meta on
Jebkurā citā gadījumā tam nebūs nozīmes.

elm:

Pievienojiet sekojošo savam ~/.elm/elmrc failam:

charset = iso-8859-13
displaycharset = iso-8859-13
textencoding = 8bit
Dažām elm versijām tas var nestrādāt. Varat iegūt daļēju MIME atbalstu iekš elm, ja lietosiet metamail.

joe:

Palaidiet komandu kā

joe -asis
vai pievienojiet savam ~/.joerc failam:
-asis

metamail:

Iestādiet sekojošo mainīgo:

MM_CHARSET=ISO-8859-13

nn:

Uzstādiet savā ~/.nn/init failā:

set data-bits 8

pine:

Setup -> Config Atrodiet character-set un ierakstiet iso-8859-13.

Tas ir teorētiski pareizs risinājums, taču pagaidām var radīt liekas problēmas jūsu korespondentiem, tāpēc var mēģināt iso-8859-13 vietā rakstīt windows-1257.

rlogin:

Palaidiet komandu līdzīgi kā

rlogin -8 foo.bar.lv

sendmail:

Pievienojiet (vai atkomentējiet) savā /etc/sendmail.cf failā:

O SevenBitInput=False
O EightBitMode=pass8
O DefaultCharSet=iso-8859-13

mc:

Options -> Display bits... Ieslēdziet Full 8 bits output un Full 8 bits input. Neaizmirstiet saglabāt jauno konfigurāciju.

telnet:

Ievietojiet šāda veida rindu savā ~/.telnetrc failā katrai adresei, kurai vēlaties pieslēgties, lietojot telnet:

<hostname> set outbinary true
Piemērs:
localhost set outbinary true
foo.bar.lv set outbinary true

tin:

Pievienojiet sekojošo savam ~/.tin/headers failam:

Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13
Content-Transfer-Encoding: 8bit


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:06