Firewall na połączeniu modemowym w FreeBSD

$FreeBSD: doc/pl_PL.ISO8859-2/articles/dialup-firewall/article.sgml,v 1.1 2002/09/26 17:51:18 blackend Exp $

W niniejszym artykule przedstawiono instrukcję konfiguracji firewalla przy dynamicznie przydzielanym adresie IP, a także przepis na uruchomienie takiego firewalla w FreeBSD, korzystając z IPFW. Artykuł nie zawiera instrukcji konfigurowania połączenia PPP.


1. Wstęp

Firewall na połączeniu modemowym w FreeBSD

Niniejszy artykuł opisuje konfigurację firewalla w FreeBSD w przypadku, gdy adres IP przydzielany jest dynamicznie przez dostawcę usług internetowych. Dołożono wszelkich starań, aby artykuł zawierał przydatne informacje i był wolny od błędów, jednakże wszelkie uwagi i sugestie są mile widziane, proszę kierować je do .

This, and other documents, can be downloaded from ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

For questions about FreeBSD, read the documentation before contacting <questions@FreeBSD.org>.
For questions about this documentation, e-mail <doc@FreeBSD.org>.

# # # #

Hosting by: Hurra Communications Sp. z o.o.
Generated: 2007-01-26 18:02:21