Slovak-HOWTO

verzia 4 (Blanka)

16. február 2002


Obsah
1. Úvodné informácie
1.1. Licencia
1.2. Aktuálna verzia a prispievanie
1.3. Osoby a obsadenie
2. Miestne nastavenia
2.1. Princípy miestnych nastavení
2.2. Miestne nastavenia pre Slovensko
2.3. Príklady miestnych nastavení
3. Nastavenia konzoly
3.1. Slovenčina na výstupe textovej konzoly
3.2. Slovenská klávesnica na textovej konzole
3.3. Zhrnutie nastavení konzoly
4. Nastavenia X Window Systemu
4.1. Slovenské fonty v X Window Systeme
4.2. Slovenská klávesnica v X Window Systeme
4.3. Slovenská myš v X Window Systeme
4.4. Príklady
5. Slovenčina a linuxový kernel
5.1. Kompilácia kernelu so slovenskou klávesnicou
5.2. Diakritika v názvoch súborov na FAT partíciách
6. Poslovenčovanie konkrétnych aplikácií
6.1. Bash
6.2. Joe
6.3. Lynx
6.4. Mandrake 8
6.5. Midnight Commander
6.6. Mutt
6.7. Readline
6.8. RPM4
6.9. Rxvt
6.10. Samba
7. Fintičky so slovenčinou
7.1. Zadávanie slovenských znakov vo Vim
7.2. Odstránenie alebo nahradenie diakritiky v textových súboroch

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07