Next Previous Contents

6. Podesavanje stampanja

Kod stampanja mozete naici na razne situacije:

6.1 Stampaci koji podrzavaju ISO-8859-2 kodnu stranicu

Neki od novijih stampaca neposredno podrzavaju ISO-8859-2 kodni raspored. Medju njima su:

Sve sto treba da uradite je da stampacu naredite da koristi odgovarajucu kodnu stranicu. Komandna sekvenca za stampace Hewlett-Packard je:
\033(@N\033(s0p12h0s0b4099T
gde je \033 oktalni kod znaka Escape.

Jedan od nacina da pomocu datoteke /etc/printcap prilagodimo stampac da stampa po tom rasporedu opisan je u sledecem odeljku.

6.2 Stampaci koji podrzavaju neki drugi 8-bitni kodni raspored

Ako stampac podrzava neki drugi kodni raspored s nasim slovima, ipak mozemo pomocu njega stampati tekstove po ISO-8859-2 rasporedu, ako datoteku /etc/printcap prilagodimo na odgovarajuci nacin.

Postupak cemo objasniti na primeru stampaca marke Epson, koji ima znake po YUSCII rasporedu na mesto svedske abecede.

lp|ascii|epson|Epson LQ-850:\
    :lp=/dev/lp1:\
    :sd=/usr/spool/lpd/epson:\
    :lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:
jus|Epson LQ-850 sa znakovima JUS I.B1.002:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/usr/spool/lpd/jus:\
    :if=/usr/spool/lpd/jus_filter:\
    :lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh
latin2|text|Epson LQ-850 sa znakovima po ISO Latin 2:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/usr/spool/lpd/latin2:\
    :if=/usr/spool/lpd/latin2_filter:\
    :lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:
U pitanju su tri reda za stampanje. Prva je americki (ASCII) izbor znakova. Drugi koristi /var/spool/lpd/jus_epson:
#!/bin/sh
/usr/spool/lpd/jus_epson | lpr -Pascii
Potrebno je da datoteku filtrirate kroz filter /var/spool/lpd/jus_epson i da je postavite u prvi red za stampanje. Filter jus_epson ne radi nista drugo osim sto bira svedski kodni raspored, prepise datoteku sa ulaza na izlaz i na kraju opet bira americki raspored. To je jedini deo programa koji zavisi od vrste stampaca:
#!/bin/sh
# Stampanje dokumenta kodiranih po JUS I.B1.002 na stampac Epson LQ
#
# Biramo srpski (svedski) raspored
/bin/echo "\033R\005\c"
# Ispisujemo dokument
cat
# Biramo ASCII raspored
/bin/echo "\033R\000\c"
Treci red (queue) je modifikacija drugog. Najpre se dokument pretvara iz Latin 2 u JUS kodni raspored, zatim se koristi prethodno opisani filter da doda na pocetku i na kraju potrebne kodove za stampac, i na kraju se datoteka salje u prvi red za stampanje.
#!/bin/sh
/usr/local/bin/recode --force latin2:yu | \
/usr/spool/lpd/jus_epson | lpr -Pascii
Ovde pretpostavljamo da posedujemo program recode u /usr/local/bin direktorijumu.

U ovu svrhu morate u direktorijumu /usr/spool/lpd (ili /var/spool/lpd) kreirati poddirektorijume /usr/spool/lpd/epson, /usr/spool/lpd/jus i /usr/spool/lpd/latin2.

Stampanje bi trebalo da ide lako:

 1. Bez eksplicitne izbora reda, ili sa izborima -Pepson ili -Pascii, datoteka se stampa kao ASCII:
  lpr <datoteka>
 2. Izborom reda -Pjus datoteka se stampa kao dokument po JUS I.B1.002 rasporedu:
  lpr -Pjus <datoteka>
 3. Izborom reda -Platin2 ili -Ptext datoteka se stampa po ISO-8859-2 rasporedu:
  lpr -Platin2 <datoteka>

6.3 PostScript stampaci

Datoteku mozete lako odstampati ako koristite jedan od filtera za PostScript stampace koji podrzavaju ISO-8859-2 raspored. Takvi programi su, na primer, a2ps i GNU enscript. Poslednji podrzava ISO-8859-2 raspored, dok je podrska za prvi program u izradi.

Enscript za Red Hat distribucije mozete naci na http://rufus.w3.org/linux/RPM "skladistu" RPM paketa.

GNU enscript

Ako niste instalirali GNU enscript, mozete to da ucinite po uputstvima koja prate program. Osim njega, potreban vam je i neki font u Type 1 obliku koji sadrzi nasa slova. Dobar izbor bi bio IBM Courier, koji se distribuira uz X Windows sisteme ili sa programom ghostscript. Ako font postoji, ali ne znate tacno gde se nalazi, mozete ga pronaci komandom

find / -name cour.pf[ab]
U licnu (~/.enscriptrc) ili sistemsku konfiguracionu datoteku (/usr/local/etc/enscript.cfg ili /usr/loca/etc/enscriptsite.cfg) dodajte put do datoteke sa fontovima. Osim toga, GNU enscript zahteva u svakom direktorijumu sa fontovima datoteku font.map, koja sadrzi preslikavanje izmedju fontova i datoteka u kojima se fontovi nalaze - slicno kao fonts.dir. Datoteku font.map mozete da kreirate naredbom mkafmmap.

Primer konfiguracione datoteke enscriptsite.cfg:

...
# Gde su PostScript fontovi?
AFMPath: /usr/lib/X11/fonts/Type1:/usr/local/lib/ghostscript/fonts
...
# Podrazumevani nacin kodiranja:
DefaultEncoding: latin2
...
# Podrazumevani format papira:
DefaultMedia: A4
...
# lpd bira red za stampanje prekidacem -P...
QueueParam: -P
...
# Za stampanje koristimo naredbu lpr, a ne lp
Spooler: lp
Posto ste sve namestili, jednostavno posaljite datoteku na stampanje komandom
enscript <datoteka>

Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07